Lieselot Coenen

Grafisch Ontwerp

studio de Ronners

Workshop:
Let's Go Europe
Man with Black Frame Glasses

Lieselot studeerde Grafisch Ontwerp aan de LUCA School of Arts in Gent. Na haar afstuderen startte ze haar carrière bij studio de Ronners in Rotterdam. In 2016 richtte ze in samenwerking met de broers Arwen en Matthijs Ronner de Belgische tak van de studio op. Vanuit Antwerpen werkt Lieselot onder de naam studio de Ronners voor Belgische opdrachtgevers.

Meer info: